Strona główna 2022-11-10T14:25:27+00:00

Aktualności

PIĄTEK, 10/12/2021

Czasowa organizacja ruchu.

PONIEDZIAŁEK, 06/12/2021

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu

PONIEDZIAŁEK, 26/11/2021

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu

ARCHIWUM

/ NAZWA KONTRAKTU

„Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S7 od granicy województwa świętokrzyskiego do Krakowa, odcinek: węzeł Widoma (bez węzła)  – Kraków (z włączeniem do węzła Nowa Huta)”

Głównym przedmiotem zamówienia jest kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S7 od węzła Widoma (bez węzła) do węzła Nowa Huta dawniej Igołomska (bez węzła) długości ok 18,3 km (od km 640+600 do km 658+896,30) wraz z obiektami inżynierskimi i towarzysząca infrastrukturą. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie małopolskim, powiecie krakowskim na terenach gmin: Iwanowice, Michałowice, Kocmyrzów-Luborzyca oraz na terenie gminy miejskiej Kraków.

Przedmiotowy odcinek stanowi fragment drogi ekspresowej S7 Warszawa – Rabka – Chyżne – Słowacja oraz element sieci kompleksowej TEN-T.

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszelkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania drogi ekspresowej S-7 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Zamówienie podzielone jest na 2 Odcinki trasy S-7: Odcinek nr 1 tzw. zamiejski od węzła Widoma do węzła Raciborowice oraz Odcinek nr 2 tzw. miejski od węzła Raciborowice do węzła Nowa Huta. Całkowita wartość trasy S7 tj. odcinek 1 i 2 wynosi 1 668 754 795,68 PLN brutto

Dodatkowo GDDKiA w porozumieniu z władzami Miasta Krakowa wprowadziła do Kontraktu poprzez prawo opcji możliwość zaprojektowania i wykonania przebudowy ul. Kocmyrzowskiej na odcinku od skrzyżowania ul. Darwina i Poległych w Krzesławicach do ul. Bukszpanowej. Zakres ten zdefiniowano jako Odcinek nr 3. Uruchomienie prawa Opcji nastąpiło w dn. 26.07.2021 w wyniku podpisania porozumienia między GDDKiA, a Gminą Miejską Kraków.

Zgodnie z wymaganiami przetargowymi, wszystkie prace wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie mają być ukończone w terminie nie dłuższym niż:

  1. odcinek nr 1 zamiejski – 25 miesięcy od daty zawarcia umowy,
  2. odcinek nr 2 miejski – 31 miesięcy od zawarcia umowy,
  3. odcinek nr 3 ul. Kocmyrzowska – 34 miesiące, od momentu uruchomienia opcji (porozumienie z GM Kraków)

/ ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie

/ INŻYNIER KONTRAKTU

Konsorcjum: Promost Consulting Sp. z o.o. , Promost Consulting Sp. k

/ WYKONAWCA

Konsorcjum firm:

Lider:
Gülermak Sp. z o.o.
Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.
Partner:
Mosty – Łódź S.A.

Ostatnia Modyfikacja: piątek 9 grudzień 2022, 15.12.50