Dofinansowanie 2024-05-19T08:37:31+00:00

Dotychczasowe dofinansowanie

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

15 grudnia 2022 r. została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach POIiŚ dla inwestycji: „Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S7 od granicy województwa świętokrzyskiego do Krakowa, odcinek: węzeł Widoma (bez węzła) – Kraków (z włączeniem do węzła Nowa Huta) była dofinansowana ze środków POIiŚ 2014-2020.

Nr umowy o dofinansowanie w ramach POIiŚ: POIS.03.01.00-00-0356/22

Wartość całkowita projektu w ramach POIiŚ: 1 257 107 751,86 zł

Wartość dofinansowania w ramach POIiŚ: 629 130 205,03 zł

13 grudnia 2023 r. podpisano umowę na Fazę II dofinansowania nr FENX.05.01-IP.02-0001/23-00.