Postęp robót 2024-04-20T10:46:36+00:00

/ NUMER PROJEKTU

FENX.05.01-IP.02-0001/23-00

Odcinek nr 1

Postęp prac projektowych

Zaawansowanie rzeczowe wg Przeroby i Płatności (PR R12/13) 86%
Zaawansowanie finansowe wg PŚP (do 29/O1O2) 87%

Postęp robót budowlanych

Zaawansowanie rzeczowe wg Przeroby i Płatności (PR R12/13) 67%
Zaawansowanie finansowe wg PŚP (do 29/O1O2) 68%

Odcinek nr 2

Postęp prac projektowych

Zaawansowanie rzeczowe wg Przeroby i Płatności (PR R12/13) 84%
Zaawansowanie finansowe wg PŚP (do 29/O1O2) 78%

Postęp robót budowlanych

Zaawansowanie rzeczowe wg Przeroby i Płatności (PR R12/13) 38%
Zaawansowanie finansowe wg PŚP (do 29/O1O2) 41%