Informacje 2024-05-21T14:35:43+00:00

 

 „Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kraków, odcinek granica województwa Świętokrzyskiego – Kraków, Część nr 3, odc. Węzeł Widoma (bez węzła) – Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska), długości ok. 18,3 km”

 

Roboty obejmują:
Roboty Drogowe w zakresie:

– budowy drogi ekspresowej S7
– budowy dwupoziomowych węzłów drogowych: „Łuczyce”, „Raciborowice”, „Kraków Mistrzejowice” i  „Kraków-Grębałów”
– budowa i przebudowa dróg poprzecznych krzyżujących się z drogą ekspresową S7
– budowa i przebudowa dróg dojazdowych dla usługi ruchu lokalnego
– budowa przejazdów awaryjnych
– budowa elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego takich jak bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie drogi ekspresowej oraz elementów systemu zarządzania ruchem
– budowę i przebudowę przystanków transportu publicznego
– wykonania nasadzeń zieleni

Obiekty Inżynierskie w tym:

– obiekt WD – w km 640+795,96
– obiekt PZDs – w km 641+383,97
– obiekt WS – w km 641+676,45
– obiekt WS – w km 642+497,97
– obiekt WS – w km 643+709,92
– obiekt MS – w km 644+934,67
– obiekt WS – w km 645+047,91
– obiekt WS – w km 646+034,16
– obiekt MS – w km 646+296,48
– obiekt WD – w km 646+865,57
– obiekt WS – w km 647+276,91
– obiekt WD – w km 648+567,58
– obiekt MS – w km 648+734,21
– obierk WS – w km 648+928,21
– obiekt WS – w km 649+530,05
– obiekt WD – w km 650+068,99
– obiekt WS – w km 650+830,65
– obiekt WS – w km 651+754,13
– obiekt PZDs – w km 652+135,64
– obiekt WS – w km 652+229,87
– obiekt WS – w km 653+419,05
– obiekt PP – w ciągu dla pieszych
– obiekt PP – w ciągu dla pieszych
– obiekt PP –  w ciągu dla pieszych
– obiekt PP – w ciągu dla pieszych
– obiekt WS – w km 656+402,23
– obiekt WS – w km 0+169,88 projektowanej łącznicy P1
– obiekt KP  – w ciągu dla pieszych
– obiekt WD – w km 656+573,14
– obiekt WD – w km 656+682,24
– obiekt WD – w km 0+067,41 przebudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 776
– obiekt WD – w km 656+864,57
– obiekt WD – w km 0+247,57 projektowanej linii tramwajowej
– obiekt WD – w km 656+952,65
– obiekt WD – w km 657+950,37
– obiekt ES – w km 653+578,41 – 655+650,02
– obiekt MD – w km 654+351,23

Legenda: ES – estakada drogowa, WS – wiadukt drogi ekspresowej, WD – wiadukt drogowy, MS – most drogi ekspresowej, MD – most drogowy, PP – przejście dla pieszych pod drogą ekspresową, KP – kładka dla pieszych, PZDs – przejście dolne dla średnich zwierząt

Budowa infrastruktury technicznej związanej z drogą:

– oświetlenia,
– kanalizacji teletechnicznej,
– sieci i urządzeń elektroenergetycznych,
– sieci wodociągowej,
– kanalizacji deszczowej,
– kanalizacji sanitarnej,
– elementów systemu zarządzania ruchem.

Przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej nie związanej z drogą:

– oświetlenia
– linii telekomunikacyjnych
– sieci i urządzeń elektroenergetycznych
– gazociągów
– sieci wodociągowej
– kanalizacji deszczowej
– kanalizacji sanitarnej
– urządzeń melioracyjnych szczegółowych
– przebudowa infrastruktury kolejowej: elektroenergetycznych

Urządzenia ograniczające uciążliwość ruchu drogowego dla środowiska:

– budowa ekranów akustycznych
– budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe z jezdni drogi ekspresowej i drogi krajowej
– budowa innych elementów ochrony środowiska takich jak: uszczelnienie rowów, płotki naprowadzające, pasy zieleni izolacyjnej i naprowadzającej

Rozbiórki budynków:

Rozbiórka budynków kolidujących z trasą drogi ekspresowej S7.