Zmiana Konsultanta

W dniu 12.02.2024 pomiędzy Skarbem Państwa-Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków a firmą INKO Consulting Sp. z o. o. podpisana została Umowa nr I/63/ZI/KP-4/2024 na „Kontynuację pełnienia nadzoru nad projektowaniem i realizację Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S7 od granicy województwa Świętokrzyskiego do Krakowa, odcinek: węzeł Widoma( bez węzła)- Kraków (z włączeniem do węzła Nowa Huta).

Ostateczne przekazanie obowiązków Konsultanta nastąpiło w dniu 04.04.2024, w którym odbyła się również Rada Budowy nr 32. W spotkaniu udział wzięli zarówno przedstawiciele dotychczasowego jak i nowego Nadzoru. Siedziba biura nowego Konsultanta znajduje się w przy ulicy Morcinka 5, 31-762 Kraków (w sąsiedztwie biura budowy Wykonawcy Gülermak Sp. z o.o.)

By | 2024-04-13T09:43:49+00:00 kwiecień 13th, 2024|