Postęp robót 2022-12-09T13:39:27+00:00

Postęp prac projektowych

Zaawansowanie rzeczowe wg Przeroby i Płatności (PR R12/10) 82%
Zaawansowanie finansowe wg PŚP (do 12/O1O2) 73,64%

Postęp robót budowlanych

Zaawansowanie rzeczowe wg Przeroby i Płatności (PR R12/10) 18,71%
Zaawansowanie finansowe wg PŚP (do 12/O1O2) 15,68%
Ostatnia Modyfikacja: piątek 9 grudzień 2022, 15.12.50