Postęp robót 2020-08-13T15:29:21+00:00

Postęp prac projektowych

Zaawansowanie rzeczowe dokumentacji projektowej 90%
Zaawansowanie finansowe dokumentacji projektowej 64%

Postęp robót budowlanych

Zaawansowanie rzeczowe 0%
Zaawansowanie finansowe 0%
Ostatnia Modyfikacja: poniedziałek 22 Marzec 2021, 12.52.39