Postęp robót 2022-04-19T12:17:36+00:00

Postęp prac projektowych

Zaawansowanie rzeczowe dokumentacji projektowej 67%
Zaawansowanie finansowe dokumentacji projektowej 36%

Postęp robót budowlanych

Zaawansowanie rzeczowe 1%
Zaawansowanie finansowe 0%
Ostatnia Modyfikacja: czwartek 30 czerwiec 2022, 10.25.28