Postęp robót 2023-03-14T10:15:28+00:00

/ NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0356/22

Postęp prac projektowych

Zaawansowanie rzeczowe wg Przeroby i Płatności (PR R12/10) 88%
Zaawansowanie finansowe wg PŚP (do 15/O1O2) 76%

Postęp robót budowlanych

Zaawansowanie rzeczowe wg Przeroby i Płatności (PR R12/10) 26%
Zaawansowanie finansowe wg PŚP (do 15/O1O2) 24%