Postęp robót 2021-07-28T14:09:40+00:00

Postęp prac projektowych

Zaawansowanie rzeczowe dokumentacji projektowej 0%
Zaawansowanie finansowe dokumentacji projektowej 0%

Postęp robót budowlanych

Zaawansowanie rzeczowe 0%
Zaawansowanie finansowe 0%
Ostatnia Modyfikacja: wtorek 25 styczeń 2022, 12.02.47