Postęp robót 2023-08-04T12:26:25+00:00

/ NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0356/22

Postęp prac projektowych

Zaawansowanie rzeczowe wg Przeroby i Płatności (PR R12/10) 95%
Zaawansowanie finansowe wg PŚP (do 20/O1O2) 80%

Postęp robót budowlanych

Zaawansowanie rzeczowe wg Przeroby i Płatności (PR R12/10) 52%
Zaawansowanie finansowe wg PŚP (do 20/O1O2) 38%