Postęp robót 2024-01-19T10:51:18+00:00

/ NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0356/22

Odcinek nr 1

Postęp prac projektowych

Zaawansowanie rzeczowe wg Przeroby i Płatności (PR R12/13) 86%
Zaawansowanie finansowe wg PŚP (do 26/O1O2) 84%

Postęp robót budowlanych

Zaawansowanie rzeczowe wg Przeroby i Płatności (PR R12/13) 67%
Zaawansowanie finansowe wg PŚP (do 26/O1O2) 64%

Odcinek nr 2

Postęp prac projektowych

Zaawansowanie rzeczowe wg Przeroby i Płatności (PR R12/13) 84%
Zaawansowanie finansowe wg PŚP (do 26/O1O2) 77%

Postęp robót budowlanych

Zaawansowanie rzeczowe wg Przeroby i Płatności (PR R12/13) 38%
Zaawansowanie finansowe wg PŚP (do 26/O1O2) 35%