Postęp robót 2024-06-13T14:07:46+00:00

Odcinek nr 1

Postęp prac projektowych

Zaawansowanie rzeczowe wg Przeroby i Płatności (PR R12/13) 86%
Zaawansowanie finansowe wg PŚP (do 30/O1O2) 88%

Postęp robót budowlanych

Zaawansowanie rzeczowe wg Przeroby i Płatności (PR R12/13) 81%
Zaawansowanie finansowe wg PŚP (do 30/O1O2) 69%

Odcinek nr 2

Postęp prac projektowych

Zaawansowanie rzeczowe wg Przeroby i Płatności (PR R12/13) 84%
Zaawansowanie finansowe wg PŚP (do 30/O1O2) 78%

Postęp robót budowlanych

Zaawansowanie rzeczowe wg Przeroby i Płatności (PR R12/13) 44%
Zaawansowanie finansowe wg PŚP (do 30/O1O2) 42%