Kontakt / Linki 2023-02-27T10:22:36+00:00

Zamawiający

 

Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
strona internetowa: https://www.gov.pl/web/gddkia

 

Inżynier kontraktu

Promost Consulting
ul. Jana Niemeirskiego 4,
35-307 Rzeszów
strona internetowa: promost.pl

 

Wykonawca

Lider:

Gülermak Sp. z o.o.
ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa
tel. +48 22 661 56 35
e-mail: biuro@gulermak.com

 

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.
Konya Devletyolu, 23. Km, no. 111 06830 Gölbaşı – Ankara, Turcja
tel. +90 312 484 14 89
e-mail: insaat@gulermak.com.tr

Partner:
Mosty – Łódź S.A.
ul. Bratysławska 52, 94-112 Łódź
tel. +48 42 686 32 92
e-mail: biuro@mostylodz.pl

Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Krakowie

ul. Mogilska 25
31-542 Kraków
tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475
e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl
Kierownik Projektu: Wojciech Wachowski


Adresy biur w okresie realizacji kontraktu:

Biuro Zamawiającego:

Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad / Oddział w Krakowie
ul.Mogilska 25
31-542 Kraków
Kierownik: Wojciech Wachowski
Tel: 12 417 25 00

 

Biuro Wykonawcy:

Biuro Budowy S7:

Biuro Budowy S7:
ul. Gustawa Morcinka 5A
31-762 Kraków:
tel: +48 885 554 713
e-mail: info_W21003@gulermak.com

 

Biuro Konsultanta:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Kocmyrzowska 13a
31-750 Kraków
Inżynier Kontraktu: Danuta Radwan
e-mail: s7widoma@promost.pl
tel. kontaktowy: +48 574 730 340


Przydatne linki:

Serwis dla podwykonawców

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Ministerstwo Infrastruktury