Funkcjonowanie jezdni tymczasowej w ciągu ul.Łowińskiego w Krakowie

Obecnie funkcjonująca jezdnia tymczasowa w ciągu ul. Łowińskiego w Krakowie (rejon Węzła Mistrzejowice II) zostanie wydłużona o 100 m w kierunku ul. Kocmyrzowskiej i zostanie na nią skierowany ruch publiczny. Zmiana w organizacji ruchu wprowadzona zostanie 11.09.2023 o godz. 9.00 i związana jest  z wykonaniem wzmocnień wgłębnych trasy głównej S7. Przewidywany czas funkcjonowania organizacji: I kwartał 2024 r.

 

By | 2023-09-06T14:19:46+00:00 wrzesień 6th, 2023|