Utrudnienia w ruchu w ciągu ul. Ujastek Mogilski w Krakowie.

W dniu 01.08.2023 o godz. 9.00 wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu w ciągu ul. Ujastek Mogilski w Krakowie. Na odcinku ok 100 od skrzyżowania z Al. Solidarności wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 40 km/h. W związku z przebudową kanalizacji deszczowej znajdującej pod ul. Ujastek Mogilski, na odcinku ok. 50 m nastąpi zwężenie jezdni do 6,0 m i ruch skierowany zostanie częściowo na zatokę postojową po zachodniej stronie drogi.

Zatoka postojowa zostaje zamknięta na stałe.

Obecnie wprowadzony etap przebudowy i związana z nią organizacja ruchu potrwa ok. 2 tygodnie.

By | 2023-07-28T09:45:05+00:00 lipiec 28th, 2023|