Prace w godzinach nocnych przy Obiektach WD-33 i WD-35

  • W dniach od 27.02.2023 do 03.03.2023 w godzinach nocnych (22:00 – 6:00) wykonywane będą roboty związane z montażem belek mostowych typu T dla obiektu WD-33 (obiekt nad linią kolejową LK95 w ciągu nowego przebiegu ul. Kocmyrzowskiej) i WD-35 (obiekt nad linią kolejową LK95 w ciągu nowej linii tramwajowej).

Termin wykonania robót wynika z ustalonego z PKP Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu dla linii kolejowych nr 8, nr 95 i nr 940.

By | 2023-04-11T15:29:55+00:00 luty 24th, 2023|