Zmiana organizacji ruchu na ul. Petofiego w Krakowie

W dniu 26.09.2022 o godz. 9:00 wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu na ul. Petofiego w Krakowie w rejonie skrzyżowania z ul. Zakładową. Tor jazdy zostanie przesunięty na odcinku około 120m, częściowo na wybudowane poszerzenie z płyt betonowych. Istniejący przystanek w kierunku ul. Łowińskiego zostanie przesunięty o ok. 20 m w stronę nasypu kolejowego.

Na całym odcinku wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 40 km/h. Ruch pieszy odbywać się będzie jedynie południową stroną jezdni.

Organizacja ruchu związana jest z przebudową kanalizacji sanitarnej i obowiązywać będzie około 14 dni.

By | 2022-09-21T15:58:58+00:00 wrzesień 21st, 2022|