Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na DP 2148 K w miejscowości Zalesie oraz ul. Ku Raciborowicom w Krakowie.

  1. W dniu 17.03.2022 o godz. 10.00 w ciągu drogi powiatowej nr 2148 K w miejscowości Zalesie, ruch zostanie przeniesiony na jezdnię tymczasową, na odcinku ok 120 m. Obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 40 km/h. Ruch pieszy odbywać się będzie po południowej stronie jezdni tymczasowej. Wprowadzona organizacja ruchu obowiązywać będzie do marca 2023 i  związana jest z rozpoczęciem posadowienia obiektu WD-1 przechodzącego nad droga S7.
  2. W dnu 18.03.2022 o godz. 08.00 w ciągu ul. Ku Raciborowicom w Krakowie, ruch zostanie przeniesiony na jezdnię tymczasową, na odcinku ok 130 m. Obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h. Ruch pieszy odbywać się będzie po zachodniej stronie jezdni tymczasowej. Wprowadzona organizacja ruchu obowiązywać będzie do marca 2023 i  związana jest z rozpoczęciem posadowienia obiektu WS-21 przechodzącego nad ul. Ku Raciborowicom.

By | 2022-03-14T07:46:50+00:00 marzec 14th, 2022|