Czasowa organizacja ruchu.

1. W dniu 25.01.2022 r. o godz. 8.30 wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu w ciągu drogi DP2293K w miejscowości Zastów. Czasowa organizacja ruchu polegać będzie na wprowadzeniu wyjazdów z dróg technologicznych na drogę publiczną. Kierowcy zostaną poinformowani znakami pionowymi o utrudnieniach z tym związanymi oraz o ograniczeniu prędkości do 60km/h. Organizacja ruchu związana jest z budową obiektu mostowego WS-17.

2. W dniu 26.01.2022 r. o godz. 11.00 wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu w ciągu ul. Ujastek Mogilski w Krakowie. Czasowa organizacja ruchu związana jest z wycinką drzew prowadzoną około 200 m w kierunku północnym od Kopca Wandy. Przewiduje się zajęcie pobocza, chodników. Możliwe są chwilowe wstrzymania ruchu w przypadku wysokich drzew stwarzających zagrożenie przewrócenia na jezdnię. Utrudnienia w ruchu potrwają około tygodnia.

3. W dniu 27.01.2022 r. o godz. 10.00 wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu w ciągu ul.Kocmyrzowskiej oraz ul. Łowińskiego w Krakowie. Czasowa organizacja ruchu związana jest z wycinką drzew prowadzoną wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej od skrzyżowania z ul. Wańkowicza do skrzyżowania z ul. Darwina oraz wzdłuż ul. Łowińskiego od skrzyżowania z ul. Wąwozową w kierunku ul. Ujastek. Przewiduje się zajęcie pobocza, chodników. Możliwe są chwilowe wstrzymania ruchu w przypadku wysokich drzew stwarzających zagrożenie przewrócenia na jezdnię. Utrudnienia w ruchu potrwają około miesiąca.

4. W dniu 27.01.2022 r. o godz. 11.00 wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu w ciągu ul. Ujastek Mogilski w Krakowie. Organizacja ruchu związana jest z pracami przygotowawczymi dotyczącymi połączenia odcinków S7 i polegać będzie na wprowadzeniu wyjazdów z dróg technologicznych na drogę publiczną. W związku z powyższym w rejonie połączenia ul. Ujastek Mogilski z S7 wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 40km/h. Utrudnienia w ruchu potrwają do sierpnia 2023 r.

 

By | 2022-01-21T12:26:18+00:00 styczeń 21st, 2022|