GDDKiA poinformowała o uruchomieniu Opcji – odcinka nr 3

W wyniku podpisania porozumienia między GDDKiA, a Gminą Miejską Kraków, umożliwiającego przebudowę i  udrożnienie ul. Kocmyrzowskiej na odcinku ok. 1 km w dn. 26.07.2021 GDDKiA poinformowało o uruchomieniu Opcji – odcinka nr 3. Ulica Kocmyrzowska zostanie przebudowana na odcinku od zjazdu z węzła Grębałów realizowanego w ramach budowy S7 (rej. skrzyżowania ul .Darwina i Poległych w Krzesławicach) w kierunku północno-wschodnim do ul. Bukszpanowej.

Równoczesna realizacja trasy głównej S7 oraz odcinka nr 3 zapewnieni prawidłowe skomunikowanie tego obszaru Krakowa, upłynnienie potoków ruchu, a także optymalne wykorzystanie środków. Poprawią się też warunki ruchu drogowego w obszarze samego węzła.

Koszty przebudowy ul. Kocmyrzowskiej i wykupów gruntów poniesie GM Kraków. Szacunkowy koszt po stronie miasta wynosi ponad 55 722 075,00 PLN brutto.

Dodatkowe informacje:

https://www.krakow.pl/aktualnosci/251255,1912,komunikat,blizej_do_rozbudowy_ulicy_kocmyrzowskiej.html?_ga=2.84914393.1110173687.1627302409-273588478.1601361045

By | 2021-07-27T09:13:06+00:00 lipiec 27th, 2021|