Wydanie decyzji ZRID

Wojewoda Małopolski dnia 20.07.2020 r. wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) Nr 30/2020, znak: WI-XI.7820.1.1.2020.MS dla budowy drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kraków, odcinek realizacyjny nr III od km 640+600 węzeł Widoma (bez węzła) do km 658+896,30 węzeł „Igołomska” (bez węzła) w Krakowie, długości 18,296 km.

Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że inwestor może od razu przystępować do prac.

Więcej informacji:

By | 2020-07-27T13:49:47+00:00 lipiec 20th, 2020|