Kontkat2 2023-06-05T12:47:28+00:00

/ NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0356/22

Zamawiający 

Skarb Państwa –
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa 

gov.pl/web/gddkia

Za realizację kontraktu odpowiada: 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Odział w Krakowie

ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków

gov.pl/web/gddkia-krakow

Kierownik Projektu: Wojciech Wachowski

tel.: +48 12 417 25 00

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Inżynier Kontraktu

Promost Consulting Sp. z o.o. Sp. k. – Lider konsorscjum
Promost Consulting Sp. z o.o. – Partner konsorcjum
www.promost.pl

Inżynier kontraktu: Danuta Radwan

ul. Kocmyrzowska 13a,  31-750 Kraków tel.: +48 574 730 340

e-mail: s7widoma@promost.pl

Wykonawca

Lider

Gülermak Sp. z o.o.

 ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa

tel. +48 22 661 56 35

e-mail: biuro@gulermak.com
 
Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.

Konya Devletyolu, 23. Km, no. 111 06830 Gölbaşı – Ankara, Turcja
tel. +90 312 484 14 89

e-mail: insaat@gulermak.com.tr

Partner

Mosty – Łódź S.A.

ul. Bratysławska 52, 94-112 Łódź
tel. +48 42 686 32 92

e-mail: biuro@mostylodz.pl

_

ul. Gustawa Morcinka 5A, 31-762 Kraków, tel.: +48 885 554 713

e-mail: info_W21003@gulermak.com

Projektant

Egis Poland Sp. z o.o.
www.egis-group.com

ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa, tel.: +48 22 20 30 100

e-mail: biuro@egis-poland.com

Instytucje zaangażowane w realizację projektu